lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เน้นๆแนวข้อสอบ!! กรมราชทัณฑ์ **ฉบับเต็ม** 2559

เจ้าของร้าน

1. เรือนจำใดที่ตกเป็นข่าวที่ค้นพบยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือมากที่สุด

ก.  เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช                                    ข.  เรือนจำเขาดิน
ค.  เรือนจําบางขวาง                                                            ง.  เรือนจําพิเศษกรุงเทพ

2. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีที่กรมราชทัณฑ์นำมาใช้ในงานราชการ

ก.  นำระบบ Smart card มาใช้กับผู้ต้องขังเพื่อปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน                                     
ข.   การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  ( Call Center )
ค.  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning)            
ง.  การใช้ระบบแสงอินฟาเรด ตรวจจับความเคลื่อนไหว รอบกำแพงในเวลากลางคืน

3. โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิคลอนดอน 2012 ดำเนินการโดนเรือนจำใด

ก.   เรือนจำกลางขอนแก่น                                                ข.  เรือนจำกลางเชียงใหม่
ค.  ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง                                               ง.  เรือนจำพิเศษธนบุรี

4. นักมวยคนแรกของกรมราชทัณฑ์ ที่เป็นแชมป์โลก มวยสากลอาชีพ คือใคร

ก.  อำนาจ รื่นเริง                                                                 ข.  แซมซั่น ส. ศิริพร
ค.  ใหม่ เมืองคอน                                                               ง.  บูรพา ป. วิถี

5. ปกติการจัดเวรยามกลางคืน จะจัดให้มี 4 ผลัด อยากทราบว่าเวรผลัด สาม จะต้องอยู่ช่วงเวลาใด

ก.  03 .00 – 06.00 น.                                                           ข.  21 .00 – 23.00 น.
ค.  24 .00 – 03.00 น.                                                           ง. 02 .00 – 06.00 น.

6.  กีฬาชนิดใดไม่ใช่ชนิดกีฬาที่ ทัณฑสถานวันหนุ่ม ได้รับการสนับสนุน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

ก.  วอลเลย์บอล                                                                    ข.  มวย
ค.  ฟุตบอล                                                                            ง.  เทวันโด

7. โครงการใดเป็นความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับกระทรวงสาธารณสุข

ก.  หนึ่งหมอ หนึ่งเรือนจำ                                 ข.  นวดไทยเพื่อสุขภาพในเรือนจำ
ค.  สุขภาพดีถ้วนหน้า                                                         ง.  ยิ้มได้เมื่อเจอหมอ

8. กรมราชทัณฑ์สังกัดกระทรวงใด

ก.  กระทรวงยุติธรรม                                                          ข.  กระทรวงมหาดไทย
ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                     ง.  กระทรวงพัฒนาสังคม

9. เรือนจำในปัจจุบันมีกี่แห่ง ( ไม่นับเรือนจำชั่วคราว )

ก.  154  แห่ง                                                                         ข.  159  แห่ง
ค.  143  แห่ง                                                                         ง.  169  แห่ง

10. ในเรือนจำมีผู้ต้องขังประเภทใดมากที่สุด

ก.  ผู้ต้องขังคดียาเสพติด                                                    ข.  ผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับทรัพย์
ค.  ผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับเพศ                                                ง.  ผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

11. อธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรกคือใคร

ก.  หลวงพิษณุโลก                                                              ข.  กรมพระยาดำรง
ค.  นายศีล  พีระศรี                                                              ง.  พระยาชัยวิชิต  วิสิษฐรรมธาดา

12. หน่วยงานใดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ก.  เรือนจำจังหวัด                                                               ข.  ทัณฑสถาน
ค.  เรือนจำพิเศษ                                                                  ง.  เรือนจำกลาง

13. สถานกักกันตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

ก.  นครปฐม                                                                          ข.  ชัยภูมิ
ค.  นนทบุรี                                                                             ง.  ตราด

14. ข้อใดคือเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในงานราชทัณฑ์ในปัจจุบัน

ก.  นำระบบ Smart Card มาใช้กับผู้ต้องขัง                                                                  
ข.  นำระบบ Video  Conference มาใช้ในการฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ
ค.  การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดตามจุดต่างๆที่สำคัญของเรือนจำ                                  
ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใดเป็นปัญหาหนักที่สุดของเรือนจำในปัจจุบัน

ก.  ปัญหานักโทษล้นคุก                                                     ข.  ปัญหาขาดแคลนกำลังคน
ค.  ปัญหาขาดแลนนักโทษ                                                ง.  ปัญหาขาดแคลนพัศดีเรือนจำ

17. ข้อใดเป็นกิจการที่เอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรือนจำแล้วในปัจจุบัน

ก.  เรือนจำเอกชน                                                               ข.  ผู้คุมเอกชน
ค.  นิคมอุตสาหกรรมนักโทษเอกสาร                              ง.  การฝึกอาชีพผู้ต้องขังโดยเอกชน

18. คำว่า “ ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตา มุ่งพัฒนาสู่สากล ” เป็นคำเกี่ยวกับอะไร

ก.  เป็นคติพจน์ของกรมราชทัณฑ์                                   ข.  เป็นพันธกิจของกรมราชทัณฑ์
ค.  เป็นคำขวัญของข้าราชการราชทัณฑ์                         ง.  เป็นจรรยาบรรณของนักทัณฑวิทยา

19. เว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์ คือ

ก.  WWW.CORRECT.CO.TH                                         ข.  WWW.CORRECT.GO.TH
ค.  WWW.CORRECT.GOV.TH                                      ง.  WWW.CORRECT.ORG.TH

20. โทษประหารชีวิตปัจจุบันทำอย่างไร

ก.  เอาไปฉีดยาพิษให้ตาย                                                  ข.  เอาไปแขวนคอให้ตาย
ค.  เอาไปยิงเป้าให้ตาย                                                       ง.  เอาไปทำอย่างไรก็ได้ ขอให้ตายเป็นพอ

21. อธิบดีกรมราชทัณฑ์     คนปัจจุบันคือ

ก.  นายจำเนียร ชวนะพงศ์                              ข.  พันโทกมล ประจวบเหมาะ
ค.  พ.ต.ท. สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย                         ง.  พันตำรวจเอกขุนนครรัฐเขตต์

22. อนุศาสนาจารย์ คือผู้ทำหน้าที่อะไร

ก.  ผู้สอนวิชาศาสนาและอบรมศีลธรรมให้แก่นักโทษในเรือนจำ                                         
ข.  ผู้สอนวิชาศาสนาและอบรมศีลธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ
ค.  ผู้นำทางจิตวิญญาณให้แก่ผู้คุมและนักโทษในเรือนจำ                                                                        
ง.  ผู้นำทางจิตวิญญาณให้แก่นักโทษในเรือนจำ

23. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันคือ

ก.  นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ                                  ข.  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ค.  พลตำรวจเอก  ประชา พรหมนอก                              ง.  นายพีรพันธ์ สาวีรัฐวิภาค

24. เรือนจำใดที่ใช้ในการควบคุมผู้ต้องขังคดีร้ายแรง

ก.  เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช                                    ข.  เรือนจำเขาดิน
ค.  เรือนจําบางขวาง                                                            ง.  เรือนจําพิเศษกรุงเทพ

26. กรมราชทัณฑ์ได้เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจากใช้ปืนยิงมาเป็นฉีดยาพิษตั้งแต่เมื่อใด

ก.  16  ตุลาคม  2546                                                            ข.  17  ตุลาคม  2546
ค.  18  ตุลาคม  2546                                                            ง.  19  ตุลาคม  2546

30. ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำความผิดด้วยวิธีใด

ก.  เก้าอี้ไฟฟ้า                                                                       ข.  ใช้ปืนยิง
ค.  แขวนคอ                                                                          ง.  ฉีดยาหรือสารพิษ

32. ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์สังกัดอยู่ในกระทรวงใด

ก.  กระทรวงยุติธรรม                                                          ข.  กระทรวงมหาดไทย
ค.  กระทรวงกลาโหม                                                         ง.  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

33. งานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

ก.  กรมราชทัณฑ์                                                 ข.  กรมคุมประพฤติ

34. เกี่ยวกับโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.  เป็นโรงเรียนฝึกอบรมข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                                                    
ข.  เป็นศูนย์อบรมข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำ
ค.  เป็นโรงเรียนกีฬาของผู้ต้องขัง                                                                 
ง.  เป็นศูนย์เตรียมการปล่อยผู้ต้องขังคดียาเสพติด

35. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ มีทั้งหมด 6 แห่ง ข้อใดมิใช่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์

ก.  โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก                                      
ข.  โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองทัณฑสถานหญิง นครราชสีมา
ค.  โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา                                                                      
ง.  โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

6 แห่ง ตาม 1, 2,3 และที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี , ทัณฑสถานบำบัดพิเศษของแก่น , ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

36. หลักสูตร Care Model ของกรมราชทัณฑ์ ใช้กับผู้ต้องขังในคดีประเภทใด

ก.  ยาเสพติด                                                                         ข.  ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ค.  ความผิดต่อเนื้อตัวร่างกาย                                            ง.  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

37. กรมราชทัณฑ์ได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านใด

ก.  ด้านบริหารงบประมาณ                                                ข.  ด้านบริหารงานบุคคล
ค.  ด้านการควบคุม                                                              ง.  ถูกทุกข้อ

38. โล่ไฟฟ้าและกระบองไฟฟ้าริเริ่มใช้ในเรือนจำใดเป็นแห่งแรก

ก.  เรือนจำกลางเชียงใหม่                                                 ข.  เรือนจำกลางขอนแก่น
ค.  เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช                                    ง.  เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

39. ข้อใดคือ กฎเหล็ก ที่กรมราชทัณฑ์ออกมาใหม่

ก.  ห้ามใช้อินเตอร์เน็ต                                       ข.  ห้ามดูโทรทัศน์
ค.  ห้ามใช้โทรศัพท์                                            ง.  ถูกทุกข้อ

40. กรณีเหตุที่มีการบุกตรวจค้นเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช กรมราชทัณฑ์ ได้มีการดำเนินการใดต่อมา

ก.  ย้ายผู้บัญชาการเรือนจำ                                                ข.  สั่งย้ายนักโทษคดีร้ายแรงที่เกี่ยวข้อง
ค. ตรวจบัญชีทรัพสินย์ผู้คุมที่เกี่ยวข้อง                           ง.  ถูกทุกข้อ

41. ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ตั้งอยู่ที่ใด

ก.  กรุงเทพมหานคร                                                           ข.  นนทบุรี
ค.  สมุทรปราการ                                                 ง.  ปทุมธานี

42. การเสริมในช่วงเวลาเช้าขณะไขผู้ต้องขังลงจากเรือนนอน คือช่วงเวลาตามข้อใด

ก.  ระหว่างเวลา 06.00 – 08.00 น.                                    ข.  ระหว่างเวลา 06.00 – 08.30 น.
ค.  ระหว่างเวลา 06.30 – 08.00 น.                                    ง.  ระหว่างเวลา 06.30 – 08.30 น.

43. เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังภายในเรือนจำตลอดเวลา จะได้รับ ค่าเสี่ยงภัยเดือนละเท่าใด

ก.   1,000  บาท                                                                     ข.  1,200  บาท
ค.  1,500  บาท                                                                      ง.  1,700  บาท

44. งานราชทัณฑ์ในอนาคตเป็นรูปแบบใด

ก.  การควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                
ข.  การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เป็นบุคคลที่สามารถเข้ากับสังคมทั่วไปได้
ค. ยังคงรูปแบบการลงโทษเพื่อแก้แค้น                                                                        
ง.  ถูกทั้ง  1 .  และ  2.


*******************************************************

เก็งข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์

2 เก็งข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์

3 เก็งข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

4 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5 เก็งข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 สรุประเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง  พ.ศ.2549

7 สรุป พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์

8 เก็งข้อสอบ พรบ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506

9 เก็งข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

10 เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมราชทัณฑ์

mp3 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์

 

** Update   เจาะลึกทุกประเด็น ครอบคุมเนื้อหาที่ออกสอบ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย คำอธิบาย

 

** ออกบ่อย  รวมแนวข้อสอบที่ออกจริงออกบ่อยทุกปี เน้นๆเนื้อๆ คุณภาพ

 

 ** ติวเข้ม  สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  ตีโจทย์ยากๆให้เข้าใจง่าย พร้อมเฉลย

 

** ครอบคุม  ครอบคุมเนื้อหาที่ประกาศสอบ รวบรวมไว้ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ไว้ในเล่มเดียว

 

สอบงานราชการ


 

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ facebook 

ดาวโหลดแจกฟรีแนวข้อสอบที่นี่  www.งานราชการดีดี.com

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 401 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 701 บาท  รวมค่าส่ง ems
ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท  รวมค่าส่ง ems

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1170
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1169
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1168
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1167
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1166
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1165
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1164
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1163
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1162
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1161
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม21,856 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด17,671 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

CONTACT USกล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสอบราชการ งานราชการดีดี.com
สอบราชการ งานราชการดีดี.com
งานราชการ update วันนี้,งานราชการ,หางานราชการ,สมัครงานราชการ,เปิดสอบงานในสถานศึกษา,งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,งานเอกชน,งานสาธารณสุข,งานธนาคาร,งานโรงแรม
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก